• Szkoła Podstawowa nr 11

  • Szkoła Podstawowa nr 11

  • Szkoła Podstawowa nr 11

  • Szkoła Podstawowa nr 11

  • Szkoła Podstawowa nr 11

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych i uczniów jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. w Słupsku, ul. Prof. Lotha 3, 76 - 200 Słupsk; Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 11

w Słupsku jest Pan Jarosław Mielnik; dane kontaktowe: tel. 59 84 00090,

fax. 59 84 02166 adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z2018 r. poz. 996) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z2017 r. poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. Dane osobowe uczniów przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. Rodzice/ opiekunowie prawni posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przysługuje im też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

Klauzula informacyjna RODO

Saturday the 18th - Custom text here - Free Joomla 3.5 Templates.