• Szkoła Podstawowa nr 11

  • Szkoła Podstawowa nr 11

  • Szkoła Podstawowa nr 11

  • Szkoła Podstawowa nr 11

  • Szkoła Podstawowa nr 11

Z wielką satysfakcją i radością informujemy, że wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w kwocie 12.000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Aby przystąpić do programu, nasza szkoła została zobowiązana wnieść wkład własny w wysokości 3.000 zł. Razem z otrzymaną dotacją (12.000 zł) dysponujemy kwotą 15.000 zł na zakup nowych książek do biblioteki szkolnej.

Dzięki uatrakcyjnieniu księgozbioru biblioteki uczniowie naszej szkoły będą mogli korzystać z najnowszych pozycji książkowych, oferowanych na rynku wydawniczym. Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do zapoznania się z Listą książek zaproponowanych do zakupu w ramach ww. Programu (Załącznik nr 1). Natomiast Załącznik nr 2 zawiera prezentację na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

Klauzula informacyjna RODO

Saturday the 18th - Custom text here - Free Joomla 3.5 Templates.