INTERBLOK

Uczniowie kl.2e w dniu 19 marca 2015r. uczestniczyli w kolejnych zajęciach z interbloku, prowadzonych przez panią Elżbietę Krawczykiewicz.

Temat zajęć: Czy dieta wegetariańska dostarcza organizmowi wszystkich potrzebnych składników odżywczych?

Uczniowie na zajęciach pracowali w grupach. Zadaniem każdej grupy było wykonanie sałatki, podanie użytych do jej wykonania składników, określenie ich wartości odżywczej, wykrycie obecność w niej białek, cukrów i tłuszczów. Na podstawie uzyskanych w trakcie zajęć informacji uczniowie mogli odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie. Wytężona intelektualna praca została uwieńczona degustacją pysznych sałatek, które w większości były wegetariańskie i mogły tylko uzupełniać codzienny jadłospis.

View the embedded image gallery online at:
http://sp11.slupsk.pl/index.php/interblok#sigFreeId97b98d0f54

W ramach projektu Interblok 22 stycznia 2015r w klasie 2e odbyły się zajęcia z fizyki pod nazwą "Akustyczny wzmacniacz dźwięku". Celem tego doświadczenia było zbadanie właściwości wzmacniania dźwięku na przykładzie drgań słupa powietrza we wnęce rezonansowej, czyli odnalezienie miejsca, w którym fala wzbudzona przez kamerton miała najwyższy dźwięk. Uczniowie wysłuchali wprowadzenia do tematu, a następnie w grupach dwuosobowych zabrali się za wykonywanie doświadczenia przy pomocy nauczyciela. Zajęcia zostały zrealizowane zgodnie z założonymi celami.
Anna Wojtas

View the embedded image gallery online at:
http://sp11.slupsk.pl/index.php/interblok#sigFreeIdfbeffdb041

W dniu 18 grudnia 2014r. odbyły się kolejne zajęcia w ramach programu Interblok. Ich tematem było „Praktyczne zastosowanie systemu dwójkowego”. Uczniowie kształcili kompetencje matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo – techniczne i informatyczne. Celem zajęć blokowych było poznanie różnych systemów liczenia oraz wprowadzenie do zagadnień adresacji w sieciach IP.

View the embedded image gallery online at:
http://sp11.slupsk.pl/index.php/interblok#sigFreeIdd959325947

20.11.2014 r. klasa 2 e brała udział w zajęciach Interblok na temat: „Z wielokątów foremnych, różnych kształtów zaprojektuj wzory posadzek” Uczniowie podczas realizacji zadań kształcili kompetencje: porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się. Celem zajęć była budowa modeli w konkretnych sytuacjach, wykorzystanie wiedzy matematycznej w sytuacjach z życia codziennego. Uczniowie podczas pracy w grupach rozpoznawali wśród figur wielokąty foremne, korzystali z ich podstawowych własności. Tworzyli projekt posadzki przedstawiając własne racje i słuchając innych.

Projekty posadzek uczniowie tworzyli z wyciętych z kolorowego papieru kwadratów, trójkątów foremnych, sześciokątów foremnych, ośmiokątów foremnych i dwunastokątów foremnych. Wspólna praca uczniów zaowocowała projektami różnych posadzek.

Zajęcia poprowadziły: Marzena Grzebieniak i Joanna Duda.

View the embedded image gallery online at:
http://sp11.slupsk.pl/index.php/interblok#sigFreeId4aed15c0b9

"Jak zbudować model wulkanu, z którego wypływa lawa?"

Dnia 23.10.2014 r. uczniowie klasy II e uczestniczyli w kolejnych zajęciach w ramach projektu INTERBLOK. Temat zajęć „Jak zbudować model wulkanu, z którego wypływa lawa” od początku wzbudził entuzjazm i zainteresowanie.

 Celem zajęć było wykonywanie stożka wulkanicznego oraz przeprowadzenie reakcji chemicznej imitującej wylew lawy z wulkanu, w trakcie zajęć młodzież dodatkowo uzupełniała karty pracy, w których m.in. uzupełniali schemat budowy wulkanu podpisując jego elementy, wyjaśniali przyczynę powstawania wulkanów, formułowali wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.

Uczniowie samodzielnie dobierali materiały do budowy stożka wulkanicznego. Zapoznali się z różnymi sposobami otrzymywania piany, imitującej wylew lawy z wulkanu.

Zadaniem uczniów było również sprawdzenie, która z mieszanek najlepiej oddaje efekt wylewu lawy i czy można ja ulepszyć.

 Materiały stosowane przez uczniów do wykonania:

  • komina wulkanicznego: plastikowa butelka (obcięta u góry) lub wąski szklany słoik,
  • stożka wulkanu: piasek (mokry), kamyki, ziemia, glina, masa solna, masa papierowa, styropian oblepiony gipsem szpachlowym,
  • powierzchni terenu wokół wulkanu: tacka plastikowa lub inna podkładka wypleniona ziemią, piaskiem, gipsem itp., gałązki iglaków, porosty, mech itp.

Zajęcia odbywały się pod kierunkiem nauczyciela geografii- Wioletty Kowalewskiej.

View the embedded image gallery online at:
http://sp11.slupsk.pl/index.php/interblok#sigFreeId8ca2753076

Dnia 25 września 2014 roku klasa IIe uczestniczyła w pierwszych w tym roku szkolnym zajęciach z Interbloku pod tytułem „Jaka jest zawartość witaminy C (w mg) w soku owocowym?” Uczniowie samodzielnie przygotowali kleik skrobiowy oraz roztwory witaminy C w wodzie o określonym stężeniu. Miareczkowanie mieszaniny wody i witaminy C jodyną, w obecności kleiku skrobiowego, pozwoliło im sporządzić wykres zwany „krzywą kalibracyjną”. Z niego to uczniowie, z niewielką pomocą prowadzącego, potrafili odczytać zawartość witaminy C w przyniesionych sokach owocowych (po uprzednim dodaniu odpowiedniej ilości kropel jodyny). Po wykonaniu ćwiczenia przeliczyli też otrzymany wynik na objętość 100cm3. Uczniowie sprawnie poradzili sobie z postawionymi przed nimi zadaniami.

View the embedded image gallery online at:
http://sp11.slupsk.pl/index.php/interblok#sigFreeIde90b073420

20 i 27 maja 2014r. klasa I e uczestniczyła w kolejnych zajęciach w ramach projektu INTERBLOK. Podczas lekcji prowadzonych przez p. Małgorzatę Zaniewską kształcone były kompetencje matematyczne i informatyczne. Ich tematem było "Projektowanie puzzli", a celem poznanie cech figur płaskich przystających oraz tworzenie różnych par tych figur.

Uczniowie samodzielnie tworzyli tabele w Wordzie, formatowali je, kopiowali i wypełniali kolorem tworząc różne pary figur przystających. Następnie drukowali swoje propozycje, wycinali i umieszczali w podpisanych kopertach. Większość uczniów doskonale poradziła sobie z zadaniami.

View the embedded image gallery online at:
http://sp11.slupsk.pl/index.php/interblok#sigFreeId0eea94248d


Dnia 18.03.2014 roku klasa I e pod opieką nauczyciela geografii P. Wioletty Kowalewskiej wzięła udział w kolejnych zajęciach w ramach Interbloku pod tytułem „Jak powstają skały osadowe?”

Podczas zajęć realizowane były treści podstawy programowej z zakresu chemii i geografii a celem ich było:

  • odczytywanie informacji z profilu geologicznego,
  • opisywanie warunków powstawania wybranych skał osadowych,
  • rozróżnianie skał osadowych.

Po krótkim wprowadzeniu do tematu, klasa podzielona na grupy rozpoczęła wykonywanie modelu sedymentacji warstw skalnych. Do stworzenia modelu uczniowie użyli: gipsu budowlanego, żwiru, pisaku, ziemi ogrodowej, barwników spożywczych i muszelek.

Po zakończeniu zajęć uczniowie potrafili:

  • wyjaśnić, w jakich warunkach powstają skały: wapienie, piasek, piaskowce, iły,
  • wskazać na przekroju geologicznym kolejność powstawania warstw skalnych,
  • określić wiek względny skał w wykonanym w czasie zajęć modelu,
  • wyjaśnić wpływ zmian warunków sedymentacji na rodzaj skał.

View the embedded image gallery online at:
http://sp11.slupsk.pl/index.php/interblok#sigFreeId42b3ef232f


Klasa 1 e, pod opieką p. Wioletty Głogowskiej, uczestniczyła w zajęciach chemicznych z Interbloku nt. „ Jakie substancje przewodzą prąd elektryczny ? ” Celem spotkania było zbadanie, jakie substancje przewodzą prąd elektryczny. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Budowali proste obwody elektryczne oraz badali przewodnictwo różnych substancji stałych tj. magnez, ołów, glin, siarka, grafit, cukier, sól kuchenna i ciekłych tj. gliceryna, alkohol etylowy, kwas solny czy wodorotlenek potasu.

Wszystkie doświadczenia były przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

View the embedded image gallery online at:
http://sp11.slupsk.pl/index.php/interblok#sigFreeId6e357031e5


Boska proporcja - złoty podział odcinka

View the embedded image gallery online at:
http://sp11.slupsk.pl/index.php/interblok#sigFreeIdf17a1602aa


Klasa IE z p. Eweliną Florek wzięła udział w kolejnych zajęciach z Interbloku nt. ,,Badanie odczynu różnych substancji za pomocą wskaźników kwasowo-zasadowych."

Celem zajęć było otrzymywanie roztworów o określonych stężeniach procentowych, ocena odczynu różnych substancji spotykanych na co dzień, posługiwanie się szkłem laboratoryjnym, poznanie znaczenia badania odczynu różnych substancji, umiejętność samodzielnego wykonania wskaźników ,,domowym sposobem" - wywar z czerwonej kapusty, praca w grupach z zachowaniem zasad BHP.

View the embedded image gallery online at:
http://sp11.slupsk.pl/index.php/interblok#sigFreeIdb60ab3447e


W roku szkolnym 2013/2014 klasa 1e bierze udział w projekcie edukacyjnym Interblok. Projekt ma na celu zwiększenie zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych kontynuacją nauki na kierunkach techniczno-przyrodniczych poprzez stworzenie programu interdyscyplinarnego nauczania blokowego ukierunkowanego na rozwój umiejętności praktycznych i twórczego myślenia. Projekt ma za zadanie łączyć zdobytą wiedzę ze wszystkich przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz informatyki. Projekt trwać będzie trzy lata i w każdym z nich uczniowie uczyć się będą innych umiejętności. W pierwszym roku wykonują oni doświadczenia według instrukcji. W drugim otrzymują do rozwiązania problemy badawcze, a w trzecim stają się twórcami i konstruują prototypy urządzeń mających spełniać określone funkcje i założenia.

24 września 2013 roku odbyły się pierwsze zajęcia Interbloku, podczas którego uczniowie wykonywali zgodnie z instrukcją „Wagę Leonardo da Vinci” z przysłowiowego drucianego wieszaka, wskazówki z drutu, szalki z pudełka po zapałkach oraz tuby papieru jako skali. Na początku zajęć uczniowie „skalowali wagę”, a następnie dokonywali pomiaru 5 przyniesionych przez siebie przedmiotów. Po zajęciach nauczyciel sprawdzał wyniki otrzymanych pomiarów za pomocą elektronicznej wagi. Pomiary obarczone były błędem rzędu 1g, co zważywszy na „urządzenie pomiarowe” z IX wieku jest wynikiem rewelacyjnym.

View the embedded image gallery online at:
http://sp11.slupsk.pl/index.php/interblok#sigFreeIdf0fd0fb7b7

Klauzula informacyjna RODO

Saturday the 18th - Custom text here - Free Joomla 3.5 Templates.