MODEL ABSOLWENTA

 • ma pełną świadomość swojej przynależności narodowej, etnicznej i kulturowej,
 • potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności nabyte w procesie kształcenia w stopniu określonym oceną na świadectwie,
 • precyzyjnie określa plany dotyczące dalszego kształcenia i samokształcenia,
 • w rozsądny sposób korzysta z dóbr techniki XXI wieku,
 • uznaje rodzinę za najwyższą wartość,
 • dba o swój wygląd zewnętrzny i kulturę osobistą,
 • jest świadomy zagrożeń społecznych XXI wieku,
 • dba o swoje bezpieczeństwo w różnych sytuacjach życiowych,
 • traktuje sport jako sposób na utrzymanie kondycji fizycznej i psychicznej,
 • stosuje zasady ekologii w życiu codziennym,
 • potrafi współdziałać w grupie, jest kreatywny, asertywny i tolerancyjny,
 • jego kultura nie budzi zastrzeżeń,

jest dobrze przygotowany do w kroczenia w kolejny etap edukacji na miarę swoich możliwości.

Klauzula informacyjna RODO

Saturday the 18th - Custom text here - Free Joomla 3.5 Templates.